Informacje ogólne

Operatorem serwisu jest RR Yachts Lenartowski i Pstrokoński Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Batalionów Chłopskich, która przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.


 
Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne dla osiągniącia celu przetwarzania danych  osobowych w zakresie udzielonej zgody.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu:
- kontaktu handlowego;
- zawarcia i realizacji umowy;
- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
- podejmowania działań marketingowych bezpośrednio przez spółkę lub we we współpracy z innymi podmiotami;
- dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego;

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

6. Osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularza, przed ich przekazaniem została poinformowana o tożsamości i danych kontaktowych administratora, celach przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania danych, a także o innych informacjach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie naszego serwisu.


Ważność oferty przedstawionej w serwisie

1. Oferta przedstawiona na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolna i nie stanowi zobowiązania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia zmian na niniejszej stronie internetowej w jej części lub w całości, a także do uzupełniania przedstawionych informacji, skracania, usuwania, bądź też do czasowego lub ostatecznego zawieszenia internetowej publikacji oferty.

2. Wszelkie roszczenia związane z powstaniem strat materialnych i niematerialnych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych na niniejszej stronie informacji, bądź też w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone.

© RR Yachts 2019 | Polityka prywatności | Disclaimer
Wdrożenie: Solmedia