Powyższa wiadomość elektroniczna została wysłana przez RR Yachts Lenartowski i Pstrokoński Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jej zawartość oraz załączniki są poufne. Poglądy oraz opinie wyrażone w tej wiadomości są poglądami autora i nie muszą odzwierciedlać tych należących do RR Yachts, chyba że autor jest autoryzowany przez RR Yachts, aby takie poglądy i opinie wyrażać w jego imieniu. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

Odpowiedź na wiadomość elektroniczną jest równoznaczna z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RR Yachts Lenartowski i Pstrokoński Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Batalionów Chłopskich 1, 83-000 Pruszcz Gdański, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie,

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

 

This email was sent to you by RR Yachts Lenartowski i Pstrokoński Sp.J. It's content and any attachments are confidential. The views and opinions expressed in this e-mail message are author's own and maynot reflect the views and opinions of RR Yachts, unless the author is authorized by RR Yachts to express such views or opinions on its behalf. Dissemination, copying, distribution or other activities of a similarnature are prohibited by law and can be subject of penalties.

Replying to an e-mail is synonymous to granting conscious and voluntary consent to the processing of personal data provided.

According to art. 13 paragraphs 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personaldata and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection), I inform that:

1) the administrator of your personal data is RR Yachts Lenartowski i Pstrokoński Sp.J. with its registered office in Pruszcz Gdański at ul. Batalionów Chłopskich 1, 83-000, Poland, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Your personal data will be processed in order to take action at your request before concluding an appropriate agreement regulating the principles of cooperation, based on art. 6 (1) (a) and (b) of the General Data Protection Regulation,

3) The recipient of your personal data will be entities cooperating with the administrator of personal data within the scope of conducted activity based on relevant agreements,

4) Your personal data will be kept for the period necessary to complete the actions taken at your request,

5) You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer your data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made based on consent before it is withdrawn,

6) You have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personaldata,

7) Providing your personal data by you is a contractual requirement. You are obliged to provide them, and the consequence of not providing personal data will be refusing to take action on your request.

© RR Yachts 2021 | Polityka prywatności | Disclaimer
Wdrożenie: Solmedia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem